Strategie - ROC Landstede

Roc Landstede beschikt over één groen-afdeling in Raalte. Er is een strategienota voor Landstede Groep als geheel.

Motto

Landstede Groep: ‘De klant is leidend’

Missie

‘Met een zeer gevarieerd en ruim aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen geeft Landstede Groep elk individu de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Met waarden-vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we richting aan al onze activiteiten.’

Wat staat ons te doen? ‘Vanuit de visie op leren, leven en werken - en met de vijf waarden (talentontwikkeling, respect, ontmoeting, zingeving en verantwoordelijkheid) als bindmiddelen - zetten wij ons in voor zelfstandige, betrokken en verantwoordelijke mensen. Dit doen we door ons persoonlijk te verbinden met die mensen en hun omgeving, verantwoordelijkheid te nemen, doelmatig te opereren en eigentijdse vakmanschap uit te oefenen. De klant is leidend.’

Bronnen

Strategienota 2010-2015

« Vorige pagina

Meer lezen over Strategie: